Öppettider för kyrkan hittar du här!

Historik
Pelarne kyrka är en av Sveriges äldsta bevarade träkyrkor. Den äldsta delen, den östra korväggen, är troligen från början av 1200-talet. Man tror att kyrkan kan ha varit en del av ett nunnekloster.
Kyrkan är byggd av liggande furutimmer, som i hörnen fogats samman i laxknutar. Väggarna är klädda med ekspån från 1700-talet. Den norra väggen har ett något annat utseende och kan vara från medeltiden.
Kyrkan består av ett rakslutet kor i öster och ett något bredare långhus. Takstolen är av medeltida typ. Taket är spetsigt och försett med spån. Torn saknas. Klockorna hänger i en mycket vacker stapel söder om kyrkan. Stapeln, som är byggd före 1699, har tre klockor, en mindre är från 1200-talet.
Varje påskdag öppnas luckorna i stapeln och trumpeter spelar ut fanfarer över Pelarnebygden om det glada Påskbudskapet.
Under 1680 bygdes ett gravkor till kyrkan. Vapenhuset är från 1788 och den nuvarande sakristian uppfördes 1812.

Väggmålningar
I kyrkan finns medeltida väggmålningar. Målningarna föreställer lammet och korsfanan, målat i rött, vitt och svart. Det finns även fler målningar på långväggarna.

Inventarier
Den gamla altaruppsatsen uppfördes 1786 av Jonas Berggren, Målilla. Den hänger nu i uppgången till läktaren. Den nuvarande uppsattes 1900 och är målad av prosten Gustav Leonard Lundqvist från S:t Anna. Predikstolen har en typisk 1700-talsform, där fälten omramas av smala kolonner.

Träskulpturer
Kyrkans märkligaste konstverk är triumfkrucifixet av trä. Kropp och ansikte bär inga spår av lidande och på huvudet bär Kristus en kungakrona. Han är återgiven som konungen som besegrat och triumferat över synden och döden. Krucifixet antas vara från 1250-1300.

I kyrkan finns även en medeltidsskulptur från 1400-talets slut av en hanseatisk skulptur, som föreställer Maria som kröns av Gud Fader och Kristus.

Dopfunten är gjord av körsbärsträ av Gunnar Ankarberg 1960. Dopskålen är i silver och är tillverkad av Josef Wenström. Dopbonad och mattan vid dopfunten är gjorda av Agda Österberg. Dopljusstaken har David Jonsson, Vakthem tillverkat.

Textilier
Det finns fina mässhakar i Pelarne kyrka, en av brun sammet med grönt kors bär årtalet 1722. Antependiet är av grön damast och försett med rika broderier, i mitten livets träd, här framställt som ett blommande körsbärsträd. Körsbärsträdet är ett för socknen mycket typiskt träd. Den är komponerad och sydd av Anna Stina Murray på 1940-talet.
Det finns en kalkduk med märkliga broderier i rik senrenässansstil, enligt traditionen ett polskt krigsbyte, men är antagligen sydd 1668 enligt ett inventarium av jungfru Elisabet Ramsvärd.
Kormattan har fått sitt mönster av sakristians nyckel. Mattan är komponerad och vävd av Kerstin Bäckmark.

Silver
Nattvardssilvret stals en gång på 1800-talet och smältes ned. Nuvarande nattvardssilver tillverkades av Carl Adam Svanberg, Vimmerby 1858.
Vinkannan och oblatasken är från sent 1900-tal. Sockenbudstyget är daterat 1717. Brudkronan skänktes 1911 av tullkontrollör Rudolf Drangel i Mossebo.

Orgel
Det finns idag en helt ny orgel som invigdes våren 1999.

Gravkoret
I gravkoret hänger ett huvudbaner som erinrar om Hans Andersson, adlad Ramsvärd (död 1688).