Pelarne Hembygdsförening

Föreningen är Pelarnes största, och hade hela 277 medlemmar 2012. Med tanke på att socknen samma år hade 212 invånare, betyder det att intresset för att stödja föreningen sträcker sig långt utöver sockengränsen.
Här finns lite smakprov på bilder som hembygdsföreningen har bidragit med: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HISTORIK
Hembygdsföreningen tillkom 2 juni 1971, då Pelarne Bygdegårdsförening ombildades. Arbetet med att samla in föremål och minnesanteckningar, samt uppförandet av hembygdsgård startades dock på 1940-talet av dåvarande prästen i Pelarne, komminister K.G Gilstring. Pelarne Församling fungerade som huvudman för verksamheten som gick under namnet "Pelarne Gille". 1971 överlämnade församlingen hembygdsgården med samlingar till den nybildade hembygdsföreningen.

STÖRRE PROJEKT UNDER ÅRENS LOPP

Hembygdsgården
Hembygdsgården flyttades 1955-56 från torpet Harekulla under Rostorp till sin nuvarande plats 1955 - 56. Den är idag ett omtyckt utflyktsmål, en kulturell oas för bygdens folk, och naturlig samlingsplats för föreningens möten och aktiviteter.

Torpinventeringen
En fullständig inventering av alla torp som funnits i Pelarne socken gjordes under åren 1971 - 72. Efter noggranna forskningar o katalogisering, röjde man upp vid platsen för torplämningen, samt placerade en skylt med uppgifter om torpet.

Parstugan vid Mossebo
Genom Pelarne Hembygdsförenings försorg, kunde den fallfärdiga och unika gamla parstugan räddas till eftervärlden. Den renoverades fullständigt 1980 - 81, och i samband med detta skrevs ett nyttjanderättsavtal med stugans ägare, Stiftelsen Mossebo Gästhem. Stugan som är från 1600-talet, används idag bl.a. som övernattningsstuga för vandrare på Sevedeleden.

Logen vid hembygdsgården
Logen vid Hembygdsgården var tidigare en del av en rivningsfärdig ladugård vid gården Målen, som ägdes av Vimmerby Församling. Föreningen fick den som gåva 1993. Ett mycket omfattande arbete utfördes av föreningens medlemmar i samband med rivning, flyttning och återuppförande av logen. I juli 1993 stod den klar för invigning.

Hemvändardagen
Efter ett år av förberedelser, genomfördes en hemvändardag 23.5 1999. För de 400 deltagarna från blev det en oförglömlig dag där 60 funktionärer såg till att allt fungerade. I pauser mellan gudstjänst, middag, kaffe, fotoutställning mm. talades det gamla skolminnen. Det knöts nya kontakter mellan många som ej hade setts sedan skoltiden.

Insamling av gamla Pelarnebilder
Sedan många år tillbaka pågår insamling av gamla bilder från Pelarnebygden. Detta arbete har under de två senaste åren intensifierats ytterligare. Bilderna avfotograferas och återlämnas till ägarna. De kopieras och katalogiseras noggrant. Arbetet sker ideellt av yrkeskunniga medlemmar ur föreningen. Syftet med bildinsamlingen är att skapa ett bildarkiv för kommande generationer. Förutom i arkiv, kommer de flesta bilderna att finnas i album tillgängliga för allmänhetens bruk. Dessutom visas många bilder förstorade på olika utställningar. Ett större antal kopior framställes även som diabilder, vilka visas som uppskattade bildprogram för allmänheten i olika sammanhang. I framtiden kan det bli aktuellt att lägga ut en del av bilderna på internet. Bildmaterialet som vi för närvarande arbetar med sträcker sig från 1860 till ca 1960. De flesta bilder får förr eller senare ett historiskt värde. Ett omfattande arbete göres nu på att katalogisera och identifiera konfirmandgrupper och skolklasser. Naturligtvis vill vi även ha in bilder från arbetslivet o vardagen, föreningsliv, kurser, högtidsdagar, och andra sammankomster. Bröllop o begravningar, slåtter, vedkapning, samt gamla trevliga familjebilder

Samtliga bilder avfotograferas, kopieras och arkiveras på ett säkert sätt i enlighet med anvisningar från Länsmuseet i Kalmar.

Kommer Dina efterkommande att ha tillgång till några arkivsäkra bilder från sina gamla förfäder och släktingar i Pelarne ? Kanske kommer de i framtiden att sitta någonstans ute i världen, och med datorns hjälp leta efter sina rötter i Hembygdsföreningens arkiv. Du vill väl inte att de skall leta förgäves !! Du kan lämna in Dina gamla bilder till följande medlemmar i Hembygdsföreningen:
Bertil Rosén, Skorparp, Tel. 0492- 910 91
Jan-Ove Svensson, Valklev, Tel. 0492-910 88
Leif Haraldsson, Pelarne, 0492- 911 00

ÅRLIGA AKTIVITETER

Valborgsmässofirande
Valborgsmässoafton firar vi årligen vid Mossjöns strand mittemot Mossebo Gästhem. Med vårtalare, sångkör, fyrverkeri o korvgrillning hälsar Hembygdsföreningen våren välkommen.

Midsommarfirande
Allmänheten samlas vid vår Hembygdsgård o klär midsommarstången med löv o blommor. Därefter tågar vi upp till den vackra kullen mittemot kyrkan, med utsikt över Pelarnebygden, där stången reses. Efter en stunds dans kring stången till dragspelsmusik, slår vi oss ner i gräset med medhavd kaffekorg.

Torpvandring
Ett uppskattat arrangemang, där en antal gamla torp, boplatser och fornlämningar i någon del av socknen besöks under ledning av engagerad och kunnig ciceron.

Visafton
Vi samlas en skön sommarkväll till allsång med vacker musik vid vår fina hembygdsgård. I pausen dricker vi kaffe ur medhavd kaffekorg.

Brasafton
När höstmörkret har fallit och det blåser i stugknutarna, inbjuder vi allmänheten till brasafton i Hembygdsgården. I skenet från den sprakande brasan, får vi lyssna på spännande berättelser från duktig kåsör. Efteråt serveras kaffe och hembakat bröd.

Visning av hembygdsgården
Under några söndagar i juli, samt efter förfrågan hela övriga året, sker visningar av hembygdsgården med kunnig guide från hembygdsföreningen.

Styrelse för år 2023
Ordförande: Anders F Rose`n Tfn 0492-910 00, 070-513 85 51
E-post: anders@vardagslyx.biz

Sekreterare: Erling Åberg Pelarne 103, 598 91 Vimmerby  Tfn 070-282 85 07
E-post: erlingaberg55@gmail.com

E-post: erlingaberg55@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar: Leif Haraldsson, Urban Jansson, Erik Larsson, Magnus Nilsson,Mats Nyström och Lars Johansson

Roteombud:

Rote 1   Pelarne   ... Mats Nyström
Rote 2   Kulla   ...
Rote 3   Mossebo   ... Erling Åberg
Rote 4   Djurstorp   ... Robin Åberg
Rote 5   Rostorp   ... Karin Johansson
Rote 6   Pelarnehult   ... Ulf Jonsson
Rote 7   Eldstorp   ... Sten Thuresson
Rote 8   Sevedstorp   ... Inger Nilsson
Rote 9   Norrlida   ...
Rote 10   Tjurstorp   ... Eva Karlsson

Roteombuden är värdefulla i vår förening, just nu så saknar vi
några som hjälpa till med medlemsavgifterna.
Föreningsarbete bidrar till vår trivsel samt skapar den gemenskap
som är lite av Pelarne andan.

Jag får ödmjukt uppmana alla i Pelarne på ett eller annat sätt
stödja Träffpunkt Körsbärskullen som har tagit över Pelarne Skola.
Tänk vilka möjligheter det ger för att vi även i fortsättning ska var
en bygd och värna om Pelarnekänslan

Anders F. Rosen Ordförande

Bankgiro: 5388-8996 Swish: 123 671 27 23
Vänlig Ange Namn och adress vid betalning ,

E-post: pelarne.hembygdsforening@telia.com

Verksamhet

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2008.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2009.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2010.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2011.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2012.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2013.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2014.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2019.


Klicka här för att läsa om verksamheten under 2021.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2022.

Klicka här för att läsa om verksamheten under 2023.

Du behöver word eller annat ordbehandlingsprogram för att kunna visa filen.

STÖD FÖRENINGEN !

Vi hälsar Dig varmt välkommen som medlem i Pelarne Hembygdsförening. Föreningen har till uppgift att tillvarataga och bevara ortens kulturminnen och befrämja hembygdsvård. Utöver socknens invånare, består idag en betydande del av föreningens medlemmar utav utflyttade Pelarnebor. Med ett medlemskap i Pelarne Hembygdsförening stöder man föreningen, samtidigt som banden till den gamla hembygden bevaras.

Medlemsavgiften är f.n. endast 100 kr per person och 200 kr för familj (inkl alla hemmavarande barn under 18 år).

Du som bor långt från Pelarne, och ej kan nås av föreningens roteombud, blir enklast medlem genom att sätta in 50:- på vårt bankgirokonto nr: 5388-8996. Swish: 123 671 27 23 Var vänlig och ange Ditt namn o adress på inbetalningskortet.


.

Information om tider och datum för föreningens olika arrangemang, hittar Du på Pelarnes hemsida www.pelarne.nu

Som i många föreningar har vi en ansträngd ekonomi. Det kommunala bidraget på 4.000 :- / år, täcker ej mycket mer än den fasta kostnaden för el i vår hembygdsgård. Skulle Du vilja stödja Pelarne Hembygdsförening med ett bidrag, vänligen kontakta ordföranden Anders Rose'n, eller använd vårt bankgironummer ovan.

Några ord från ordföranden

Körsbär,klockstenen,mossjön,månsarpeberg,kyrkbacken,fiber,valborg,kullen,
stenmur,enebacke,skolan,förening,bullerbyn,mossebo,byvägen,brudbricke,
kräftor,julotta,generationer,jordbruk,barn,skog,hembygdgården,
nyinflyttade.
Ett litet försök att sammanfatta Pelarne med några ord. Det är en hembygd där vi tacksamt ser vad
generationer före oss har uträttat och nu är det vi som har stafettpinnen för ta Pelarne in i
framtiden.

Genarationsväxlingar är något somm ständigt sker och framförallt
i föreningar. Det är lätt att köra på och glömma bort de yngre
krafterna som en gång ska föra livet i Pelarne vidare. Vill du bidra
med några timmar går det bra att höra av sig till mig.
Förreningsarbete bidrar till vår trivsel samt skapar den gemenskap
som är lite av Pelarne andan.

Anders F Rose`n Ordförande
E-post: anders@vardagslyx.biz

Tel 0492-910 00 070-5138581